WINTERSTALLING

Wij hanteren voordelige tarieven voor winterstalling.
Het tarief voor de winterstalling bedraagt €450,- incl. BTW en is inclusief, het op- en afhellingen en de huur van de bokken. Daarnaast betaald u een verrekenbaar voorschot van €70,- voor de elektra en €50,- borg voor de sleutel.

ONDERHOUD

Wsv.””UNION”” is DE ideale vereniging voor uw vaste ligplaats of DHZ reparatie- en onderhoudswerk aan uw bootje-jacht en/of motor. Denk daarbij aan periodiek onderhoud, het winterklaar maken of poets- en schilderwerk. Uw aanwezigheid en het klussen geschiedt geheel op eigen risico.

LID WORDEN

Informatie omtrent het lidmaatschap kunt u verkrijgen door het secretariaat een e-mail (klik hier) te sturen met uw naam en telefoonnummer.

Daarnaast is het bestuur middels de mail (klik hier) bereikbaar voor overige informatie of algemene vragen. Het bestuur van W.S.V. “Union” neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

HELLINGEN

De hellingdagen van wsv. “Union” worden ruim van te voren op onze website aangekondigd. In principe vallen ze op de derde zaterdag in het 3e weekend van april en de derde zaterdag in het 3e weekend van oktober.

Zie voor verdere informatie onder “Hellingdagen”

Privacy beleid

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. W.S.V. Union heeft daarom onderstaande tekst opgesteld om het beleid wat gevoerd wordt in deze, algemeen kenbaar te maken.

Klik voor Privacy beleid

TARIEVEN


Het tarief voor het hellingen zoals vermeld in het tarievenoverzicht (€450,-zie ook downloads) kan afwijken als er extra werkzaamheden verricht moeten worden om uw schip op de kant te krijgen. Vraag het bestuur naar de mogelijkheden!

MILIEU

Wsv.”Union” ziet streng toe op het naleven van de gestelde milieueisen! Wij verzoeken een ieder het terrein schoon te houden en uw afval in de daarvoor bestemde containers te deponeren.
Het lozen van ongezuiverd toiletwater vanuit pleziervaartuigen in het oppervlaktewater is niet toegestaan. Wsv.”Union” ziet hier streng op toe. Wij verzoeken een ieder bij gebruik van het toilet aan boord van uw boot NIET te lozen op het oppervlaktewater.

LASSEN & SLIJPEN

Las- & slijpwerkzaamheden zijn uitsluitend toegestaan op de daarvoor aangewezen plaatsen. Bij lassen en slijpen bent u verplicht uw werkomgeving af te schermen met een daarvoor geschikt afschermzeil.

TERREINCOMMISSARIS

SECRETARIS

VOORZITTER

PENNINGMEESTER

HAVENMEESTER