WINTERSTALLING

Wij hanteren voordelige tarieven voor winterstalling en zomerligplaatsen.
De kosten voor winterstalling (€ 400,-) zijn inclusief, het op- en afhellingen, sleutelgeld en de huur van de bokken waar uw boot op wordt geplaatst maar exclusief BTW. Het sleutelgeld (€50,-) ontvangt u aan het eind NA inlevering van uw sleutel retour.

ONDERHOUD

Wsv.””UNION”” is DE ideale vereniging voor uw vaste ligplaats of DHZ reparatie- en onderhoudswerk aan uw bootje-jacht en/of motor. Denk daarbij aan periodiek onderhoud, het winterklaar maken of poets- en schilderwerk. Uw aanwezigheid en het klussen geschiedt geheel op eigen risico.

LID WORDEN

U kunt het secretariaat telefonisch bereiken door een e-mail te sturen met uw naam en telefoonnummer.

Het bestuur van W.S.V. “Union” belt u dan zo spoedig mogelijk terug.

bestuur@wsvunion.nl

info@wsvunion.nl

HELLINGEN

De hellingdagen van wsv. “Union” worden ruim van te voren op onze website aangekondigd. In principe vallen ze op de derde zaterdag in het 3e weekend van april en de derde zaterdag in het 3e weekend van oktober.

Zie voor verdere informatie onder “Hellingdagen”

Privacy beleid

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. W.S.V. Union heeft daarom onderstaande tekst opgesteld om het beleid wat gevoerd wordt in deze, algemeen kenbaar te maken.

Klik voor Privacy beleid

TARIEVEN


Het tarief voor het hellingen zoals vermeld in het tarievenoverzicht (€450,-zie ook downloads) kan afwijken als er extra werkzaamheden verricht moeten worden om uw schip op de kant te krijgen. Vraag het bestuur naar de mogelijkheden!

MILIEU

Wsv.”Union” ziet streng toe op het naleven van de gestelde milieueisen! Wij verzoeken een ieder het terrein schoon te houden en uw afval in de daarvoor bestemde containers te deponeren.
Het lozen van ongezuiverd toiletwater vanuit pleziervaartuigen in het oppervlaktewater is niet toegestaan. Wsv.”Union” ziet hier streng op toe. Wij verzoeken een ieder bij gebruik van het toilet aan boord van uw boot NIET te lozen op het oppervlaktewater.

LASSEN & SLIJPEN

Las- & slijpwerkzaamheden zijn uitsluitend toegestaan op de daarvoor aangewezen plaatsen. Bij lassen en slijpen bent u verplicht uw werkomgeving af te schermen met een daarvoor geschikt afschermzeil.

TERREINCOMMISSARIS

 • Harris van der Meer
 • Vast: 010 – 5922153
 • Mob: 06-81324275
 • terreincommissaris@wsvunion.nl

SECRETARIS

 • Vacature
 • Vast:
 • Mob:
 • secretaris@wsvunion.nl

VOORZITTER

 • Felix Feleus (interim)
 • Vast: N.B.
 • Mob:
 • voorzitter@wsvunion.nl

PENNINGMEESTER

 • Erik van Helder
 • Vast:
 • Mob:
 • penningmeester@wsvunion.nl