Hellingdagen

TARIEVEN


Het tarief voor het hellingen zoals vermeld in het tarievenoverzicht (€450,-zie ook downloads) kan afwijken als er extra werkzaamheden verricht moeten worden om uw schip op de kant te krijgen. Vraag het bestuur naar de mogelijkheden!

MILIEU

Wsv.”Union” ziet streng toe op het naleven van de gestelde milieueisen! Wij verzoeken een ieder het terrein schoon te houden en uw afval in de daarvoor bestemde containers te deponeren.
Het lozen van ongezuiverd toiletwater vanuit pleziervaartuigen in het oppervlaktewater is niet toegestaan. Wsv.”Union” ziet hier streng op toe. Wij verzoeken een ieder bij gebruik van het toilet aan boord van uw boot NIET te lozen op het oppervlaktewater.

LASSEN & SLIJPEN

Las- & slijpwerkzaamheden zijn uitsluitend toegestaan op de daarvoor aangewezen plaatsen. Bij lassen en slijpen bent u verplicht uw werkomgeving af te schermen met een daarvoor geschikt afschermzeil.